Junior

I nuläget har föreningen ett Junior-lag som består av  gymnaster 15-18 år gamla. Gruppen tillhör tävlingssektionen och tränar tre gånger i veckan. 

Gymnastiken är utgår från gymnasternas individuella förutsättningar och ambitioner. Här skapas grunden för ett aktivt liv samt fysisk, social och mental utveckling. Alla gymnaster ska känna en glädje att komma till gymnastiken och finna en gemenskap med gruppen innan/under/efter träningspassen.

Vi erbjuder den som blir ledare eller assistent i en grupp förtur för sitt barn. Läs mer om att bli ledare i Sofia GF här.