Knatte

I våra Knatte-grupper går föreningens yngsta gymnaster, 5-6 år gamla. Gymnastiken är allsidig, varierande och lekfull och utgår från gymnasternas individuella förutsättningar. Här skapas grunden för ett aktivt liv samt fysisk, social och mental utveckling.

I knattegrupperna ges en introduktion till gymnastikens olika delar genom varierade redskapsbanor som ger en grundläggande motorisk träning. Övningarna ska utmana i motorik, balans, styrka och spänning samtidigt som de ska uppmuntra till fantasi och rörelseglädje och inte vara för svåra att utföra. Målet är att ge barnen en grund inom gymnastiken att bygga vidare på i kommande grupper/sektioner. 

Alla barn i åldrarna 5-6 år är välkomna och inga förkunskaper krävs. Knattegrupperna tränar en gång i veckan, en timme per träning.

Vi erbjuder den som blir ledare eller assistent i en grupp förtur för sitt barn. Läs mer om att bli ledare i Sofia GF här.