Ungdom

Våra Ungdoms-grupper består av gymnaster 12-14 år gamla. Vi har Ungdoms-grupper i både tävlingssektionen och träningssektionen. Ungdoms-grupperna i tävlingssektionen tränar tre gånger i veckan och Ungdoms-grupperna i träningsektionen tränar en-två gånger per vecka. Alla träningstillfällen är 2-3h. Gymnasterna placeras i våra Ungdoms-grupper utefter dess egna önskemål, ambition och gymnastikkunskap. 

Gymnastiken är utgår från gymnasternas individuella förutsättningar och ambitioner. Här skapas grunden för ett aktivt liv samt fysisk, social och mental utveckling. Det gemensamma målet för vår Ungdoms-grupper är att utveckla gymnasterna, dels som gymnaster men även som individer. Alla gymnaster ska känna en glädje att komma till gymnastiken och finna en gemenskap med gruppen innan/under/efter träningspassen.

Vi erbjuder den som blir ledare eller assistent i en grupp förtur för sitt barn. Läs mer om att bli ledare i Sofia GF här.