Tävlingssektionen

I tävlingssektionen finns våra gymnaster som vill träna truppgymnastik för att tävla. Grupperna är indelade i olika åldersnivåer:

  • Mini (7-8 år), tränar 2 ggr per vecka
  • Minior (9-11 år), tränar 2-3 ggr per vecka
  • Ungdom (12-14 år), tränar 3 ggr per vecka
  • Junior (15-18 år), tränar 3 ggr per vecka
Gruppindelningen sker efter gymnasternas kunskapsnivå och engagemang och utgår ifrån Gymnastikförbundets tävlingskrav. Träningen i tävlingssektionen ska skapa glädje, gemenskap samt fysisk, social och mental utveckling hos gymnasten samtidigt som stor vikt läggs på gymnastens egna engagemang och ansvar. Tävlingsgrupperna ställer högre krav på både gymnaster, föräldrar och ledare då det krävs en gemensam drivkraft för att träna på denna nivå.
 
Gymnasterna tränar 4-9 timmar per vecka beroende på ålder och nivå. Många av grupperna tävlar på regions- och/eller riksnivå.
 
Varje år arrangeras både läger och lovträningar för föreningens tävlingsgymnaster på anläggningar specialanpassade för avancerad gymnastik. Lägren kan äga rum både i Sverige och utomlands och ger en fin möjlighet för grupperna att lära känna varandra genom gemensam träning och roliga aktiviteter.