Minior

Våra Minior-grupper består av gymnaster 9-11 år gamla. Vi har Minior-grupper i både tävlingssektionen och träningssektionen, och även med varierande träningsmängd inom de olika sektionerna. Minior-grupperna i tävlingssektionen tränar två-tre gånger i veckan och Minior-grupperna i träningsektionen tränar en-två gånger per vecka. Alla träningstillfällen är 2-3h. Gymnasterna placeras i våra Minior-grupper utefter dess egna önskemål och gymnastikkunskap. 

Gymnastiken är allsidig, varierande och lekfull och utgår från gymnasternas individuella förutsättningar. Här skapas grunden för ett aktivt liv samt fysisk, social och mental utveckling. Det gemensamma målet för vår Minior-grupper är att utveckla gymnasterna, dels som gymnaster men även som individer. Alla gymnaster ska känna en glädje att komma till gymnastiken och finna en gemenskap med gruppen innan/under/efter träningspassen. Övningarna ska utmana i motorik, balans, styrka och spänning samtidigt som de ska uppmuntra till rörelseglädje och ge en fortsatt introduktion till truppgymnastiken.

Vi erbjuder den som blir ledare eller assistent i en grupp förtur för sitt barn. Läs mer om att bli ledare i Sofia GF här.