Om Sofia GF

Sofia GF är en av Stockholms största gymnastikföreningar med drygt 900 aktiva medlemmar. Huvudverksamheten är truppgymnastik och vi erbjuder träning för alla från 5 års ålder och uppåt. I Sofia GF får alla delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar genom träningar, tävlingar, uppvisningar och sociala aktiviteter. 

Gymnastikföreningen Sofiaflickorna grundades 1936 av Maja Carlquist, gymnastiklärare i Sofia folkskola. Under föreningens drygt 80-åriga historia har verksamheten utvecklats från uppvisningsgymnastik med dans och hopprep som grund, till modern truppgymnastik. 2018 bytte föreningen namn till Sofia Gymnastikförening.

Verksamhet

I Sofia GF är grupperna är indelade utifrån ålder och i de äldre grupperna även efter kunskapsnivå. Ingen indelning sker efter kön. Föreningen har två sektioner:

Träningarna äger rum i Sofia skola, Eriksdalsskolan och Enskedefältets skola  samt i specialhallarna Enskedehallen, Mälarhöjdshallen och Engelbrektshallen. 

Läs mer om att vara gymnast i Sofia GF.

Vision och värdegrund

Sofia Gymnastikförening ska vara en förening för 5-åringar och äldre som tränar i grupp och håller till i Stockholms innerstad och söderort. I Sofia Gymnastikförening får alla vara med på ett meningsfullt sätt efter sina förutsättningar genom träningar, tävlingar, uppvisningar och sociala aktiviteter.

I Sofia Gymnastikförening strävar vi efter att alla ska behandlas lika vare sig det gäller Barn- och Ungdom eller Tävlingsgymnaster. Föreningen är öppen för alla och vi ska vårda och behålla både aktiva och ledare. Föreningsandan ska genomsyra hela föreningen, det sker genom att visa varandra ömsesidig respekt och sprida glädje i hela föreningen. Föreningskultur ska genomsyra all verksamhet och tas upp kontinuerligt på föräldramöten och ledarträffar. Gymnastiken ska vara utvecklande och stimulerande med möjlighet att lära sig grunderna i hopprep, teknik, dans och styrka inom gymnastiken.

Stadgar Sofia Gymnastikförening

Här kan du läsa föreningens stadgar, i linje med Svenska gymnastikförbundets rekommendationer, senast reviderade på årsmöte 2017-09-28 och uppdaterade 2019-02-18 för att spegla namnändringen från Sofiaflickorna till Sofia Gymnastikförening.