Träningssektionen

I träningssektionen finns våra yngsta gymnaster samt gymnaster som vill träna truppgymnastik utan att tävla. I sektionen ingår även vår Alla kan gympa-grupp samt styrketräning. 

Truppgymnastik

Träningsgrupperna är indelade i åldersnivåer:
  • Knatte (5-6 år), tränar 1 g per vecka
  • Mini (7-8 år), tränar 1 g per vecka
  • Alla kan gympa (6-10 år), tränar 1 g per vecka
  • Minior (9-11 år), tränar 1-2 ggr per vecka
  • Ungdom (12-14 år), tränar 1-2 ggr per vecka
  • Vuxengrupp (16år+), tränar 1-2 ggr per vecka
  • Styrkan (12år+), tränar 1 g per vecka
I träningsgrupperna tränar gymnasterna med fokus på gemenskap, utveckling och gympaglädje. Gymnastiken är allsidig, varierande och lekfull och utgår från gymnasternas individuella förutsättningar. Här skapas grunden för ett aktivt liv samt fysisk, social och mental utveckling. Alla grupper uppmuntras att vara med föreningens uppvisningstävling Sofiamästerskapet. Beroende på ålder och grupp tränar gymnasterna 1-2 gånger per vecka, 1 till 3 timmar per träning.
 

Under terminerna anordnas lovträningar i Stockholms specialhallar för gymnastik där gymnasterna får testa på nya redskap som tumbling och trampolin. Dessa tillfällen brukar vara väldigt uppskattade och fyllda med roliga och nya övningar för gymnasterna.

Varje sommar arrangeras dessutom ett läger för alla gymnaster i träningssektionen fyllt av gymnastik, gemenskap, lek, bad och roliga aktiviteter. Anmälan går ut under vårterminen.